Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Chimaeroidei underorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
38
Accessionsnummer:
DK 44
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
John A. Hansen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Faxe Kalkbrud
Stratigrafi:
Danskekalk
Periode:
Paleocæn [Mellem Danien]
Type:
Sediment:
Bryozokalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Det foreliggende fund - en stor, ikke komplet elasmobranch finnepig - er gjort af Hr. John A. Hansen den 20. marts 1993 i Fakse Kalkbrud. Efter finderens oplysning stammer stykke fra dele af faksekalken liggende dybere end den store blok med talrige Temnocidaris danica eksemplarer, tidligere erklæret Danekræ. Fundet er via Lektor Søren Floris kommet til Geologisk Museum.

Piggen, som oprindeligt har siddet langs forkanten af en rygfinne, ligger stadig i den finkornede, slamagtige kalksten, så kun dens blottede dele kan undersøges for diagnostiske karakterer. Finderen har forsøgt nogen preparation, hvilket har givet skrammer visse steder på fossilets overflade. Denne er iøvrigt tæt dækket af bryozo-bevoksning, som maskerer evt. strukturer, der kunne sikre en tilfredsstillende bestemmelse af piggens systematiske tilhørsforhold. Piggens hårdvæv er ikke særligt velbevaret, men generelle træk kan iagtages også uden tyndslib.

Status for fundet:
Som nævnt drejer det sig om en elasmobranch rygfinne-pig. Dens distale del mangler, men den oprindelige længde kan formodes at have været over 30 cm. Diagnostiske karakterer som evt. skulptur-ribber og dentikler langs piggens bagre kanter, der begrænser en bred, lav finne-insertations fure, kan ikke ses med sikkerhed. Omhyggelig preparation kan måske bringe oplysninger frem om disse detaljer. Imidlertid er karakterer som tværsnittets form, pulpahulens form og størrelse, samt forholdene mellem længde, bredde og lateral tykkelse sådan, at piggen mere minder om den første rygfinnes pig hos visse chimærider (havmus) end om pigge fra pigbærende hajer.
Lighederne med den finnepig type, der er tilskrevet den uddode chimærid-slægt Edaphodon (se f. ex. Hussakof 1912, pl. 20: 1), gør, at jeg er mere tilbøjelig til at anse piggen som repræsenterende en art af denne eller en nærtstående slægt. Det kan dog ikke helt udelukkes, at finnepiggen kan hidrøre fra en af de større haj-typer (f. ex. Orthacodus ("Oxyrhina") lundgreni), hvis tænder også findes i faksekalken, men hvis morfologi ellers er ukendt.

Af ovenstående fremgår, at fundet har stor videnskabelig betydning. Jeg har ikke kendskab til, at noget tilsvarende er fundet tidligere i faksekalken, og jeg vil anbefale, at stykket udpeges som Danekræ.

 Note Finnepig fra havmus i bryozokalk.

Danicafossils © 2015