Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Angiospermae phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
377
Accessionsnummer:
DK 415
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
? Oligocæn
Type:
Sediment:
Siltsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
Siltsten (ca. 15 x 11 cm) mærket "Tæbring" og med blade af løvtræ. Det har desværre ikke været muligt at bestemme bladene nærmere.

Plantefossiler i havaflejringer kan give værdifulde oplysninger om floraen i de tilgrænsende landområder. Velbevarede rester af planter er imidlertid sjældne i de danske oligocæne aflejringer, hvilket er baggrunden for, at stykket er blevet godkendt som danekræ.

 Note Blade af løvtræ i siltsten, løsfund.

Danicafossils © 2015