Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Angiospermae phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
376
Accessionsnummer:
DK 414
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
? Oligocæn
Type:
Sediment:
Siltsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
To siltsten(ca. 17x10 cm og 7x6 cm) mærket henholdsvis "Tæbring" og "T" og begge med blade af løvtræ. Det har foreløbigt ikke været muligt at bestemme bladene nærmere. Plantefossiler i havaflejringer kan give værdifulde oplysninger om floraen i de tilgrænsende landområder.

Velbevarede rester af planter er imidtertid sjældne i de danske oligocæne aflejringer, hvilket er baggrunden for, at stykket er blevet godkendt som danekræ.

 Note Blade af løvtræ i siltsten, løsfund.

Danicafossils © 2015