Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Chaceon sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
370
Accessionsnummer:
DK 408
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Salling
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Brejning Ler ?

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Et nyligt afkastet hudskifte af en krabbe af slægten Chaceon bevaret i kalkkonkretion fra Brejning Ler. Leret blev aflejret i havet nær grænsen mellem de geologiske tidsperioder Oligocæn og Miocæn.

Hudskifterester af krabber er meget almindelige som fossiler. I det aktuelle tilfælde er krabbens afstødte hudpanser imidlertid bevaret således, at rygskjold og bugskjold stadig hænger sammen. Det er meget usædvanligt, også internationalt, og så vidt vides er der ikke tidligere gjort fund af denne type i danske aflejringer. Fundets betydning ligger bl.a. i, at det vil være muligt at studere ryg- og bugskjold fra det samme individ samt få præcise oplysninger om, hvorledes de to skjolddele er hæftet sammen.

 Reference(-r) og litteraturhenvisning(-er) 2008: Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler: s. 182
2009: Axel Cordes & Dirk Dettmers: Lyby-Strand Fossilien Schätze aus Dänemarks Limfjordgebiet: s. 94-105

 Note Krabbe, Chaceon sp., i konkretion fra formodet Brejning Ler.

Danicafossils © 2015