Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ichnospecies

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
37
Accessionsnummer:
DK 43
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mads Willumsen
Bestemt af:
Richard Bromley og Eckart Håkansson, Geologisk Institut
Lokalitet:
Faxe Kalkbrud
Stratigrafi:
Danskekalken
Periode:
Paleocæn [Mellem Danien]
Type:
Sediment:
Koralkalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Richard Bromley og Eckart Håkansson, Geologisk Institut 
De af Mads Willumsen indleverede kalksten-stykker udgør velbevarede fragmenter af en hardground dannet i koralkalk. Som sådan er stykkerne af særdeles høj videnskabelig interesse; det er herudover vor vurdering, at det overordentligt store fragment, der udgør "kernen" i materialet, er af høj udstillingsmæssig værdi.
Hardground-dannelse er ikke ukendt i koralkalken fra Faxe, men det er en hel del år siden, at sådanne facies har været observeret i bruddet.
I 1991 indsamledes fragmenter af en hardground, der var kendetegnet af storskala svampebioerosion (domineret af Entobia gigantea), en skulptur der umiddelbart indicerer relativt dybt vand.
Det nu indleverede hardground-materiale er af en helt anden karakter. De store svampeboringer (E. gigantea) er også her fremtrædende, men herudover ses talrige store og velbevarede muslingeboringer af typen Gastrochaenolibes torpedo. Boringerne svarer ganske nøje til den recente boremusling Lithophaga spp., og disse boringer må derfor betragtes som god evidens for bioerosion på endog særdeles lavt vand. Efter de to dybdemæssigt meget forskellige bioerosions-faser, er denne hardground encrusteret af bl.a. de små crinoider Cyathidium holopus, der igen er indicium for større vanddybder.
Den helt unikke kombination af "modstridende" dybde-information i forbindelse med dannelsen af den senest fundne hardground kan tolkes på flere måder, men mest overbevisende som resultatet af betydelige - og hurtige! - havniveau-svingninger. I lyset af den standende diskussion omkring palæobathymetri ved aflejringen af Faxe-kalken, har de indleverede stykker derfor en ekstrem høj videnskabelig værdi, og da de repræsenterer en hidtil ukendt facies, er det vor vurdering, at dette materiale til fulde opfylder betingelserne for at blive erklæret Danekræ.

Beskrivelse af omstændighederne i forbindelse med fundet af Mads Willumsen
Den indleverede blok er fundet for foden af den midterste del af nordvæggen i Faxe Kalkbrud, og stammer helt sikkert fra toppen af brudvæggen. Herfra er tilsvarende mindre blokke hjembragt. Bjergarten indgår således i de højest beliggende dele af koralkalken, i toppen af bankekomplekset i den nordlige del af bruddet. Iøvrigt henvises til vedlagte kort.

Den store Gastrocaenolithes-bærende blok blev fundet som den første søndag d. 15 november 1992, hvor jeg var på en tur for at søge efter spektakulære fossiler fra de nyligt blottede dele af bruddet. Jeg var alene og kunne derfor ikke stille meget op med den, men fandt hurtigt et antal mindre stykker, som det var muligt at bære hjem. Det lykkedes desværre ikke at finde bjergarten faststående; de var tilsyneladende alle faldet ned fra kanten af bruddet hvor der var brudt for nylig. Jeg viste de tre hjembragte stykker til lektor Eckart Håkansson GI, og han arrangerede så hurtigt som muligt biltransport til bruddet, således at vi sammen kunne besigtige lokaliteten d. 19 november 1992. Vi undersøgte kanten af bruddet så godt som det kunne lade sig gøre, bortgravning af væggen foregik nemlig samtidig. Det kunne konstateres at denne graveaktivitet producerede yderligere en del fragmenter af en hardground med muslingeboringer, men det lykkedes ikke at iagttage dem in situ. Senere besøg har antydet at denne hardground er helt forsvundet.

Efter at have sat Faxe Kalk a/s' brudmester ind i situationen og forklaret ham det særlige ved blokken, arrangerede han at blokken blev hentet og placerede den på en europalle ved Koralhuset. Herfra blev den fragtet til Geologisk Institut i København ved brudmesterens foranstaltning. Nu er blokken udstillet på Geomuseum Faxe .

 Note Koralkalk ("bioeroderet hardground") med boringer og enkrusterende organismer.

Danicafossils © 2015