Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Clupeoidei underorden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
368
Accessionsnummer:
DK 406
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Svalklit, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [? askelag < +31]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
På et stk. cementsten der måler ca vv x zz cm er bevaret 3 næsten komplette sildefisk af den samme art med omkring 50 hvirvler, 'skarpe', vingede kølskæl ml. bryst og bugfinner, en meget høj, tandløs underkæbe, samt 'Sardinella-lignende' skæl (delt i to felter med det ene med 2-3 dorsale og ventrale 'revner' i, det andet felt med fine circuli, tilvækstlinier). Fiskene er ganske velbevarede og omkring 10 cm lange med både gode, detaljerede hoveder og haler, enkelte skæl er spredt ved siden af dem. I et stk. er fladen placeret ca. 5 cm under askelag +31 (?).

Konklusion:
Der synes at være tale cm en 'lille massedød' altså nok en større flade, som har været dækket med masser af silde-lig. Geologlsk Museum har ikke sådanne pæne stykker med flere velbevarede sild på (at det nok har været en større flade dækket med lig indiceres af flere tilsvarende fossiler fra helt lignende cementsten netop fra Svalklit).
Denne Sardinella-lign. sildeart er den dominerende fisk (nok over 50%) i Stolleklint Ler, altså ved askeseriens basis, mens den er meget mindre hyppig i selve det efterflg. moler (hvor en lille laksefisk udgør over 90%) og den findes næppe højere i den 'positive' askeserie end her ved +25-+31, hvor den ikke tidligere har været konstateret med sikkerhed. Det er altså tilsyneladende en reel mulighed, at denne sildeart er uddød i 'moler-havet' efter en enkelt katastrofe, selvom noget sådant er uhyre vanskeligt at påvise (den er ikke påvist i ellers er meget rig på fisk, og heller ikke i højereliggende cementsten, og de sild der findes bevaret i 'blødt' moler, synes at komme fra den 'negative' serie).

Mindst et af disse stykker med 'massedød' bør indstilles til danekræ.
Tilsvarende 'massedøds' forekomster er kendt fra en del aflejringer af forskellig alder fra Devon til Pliocæn, men er ikke særligt almindelige. Forekomster med 'massedød' af sildefisk kendes især fra Green River Fm., M. Eocæn, søaflejring, og fra den sent Miocæne, marine diatomit fra Californien med et lag der kan følges mange km helt dækket med en uddød art af sild. Fænomenet er altså ret interessant, og GM bør indkøbe flere af disse stykker med 'massedød' med henblik på evt. at kunne eftervise at de alle drejer sig om et og samme lag.

 Note "Massedød" af sildefisk i cementsten. Fundet består af flere løstliggende blokke, mest sandsynligt fra samme lag (kort under askelag +31).

Danicafossils © 2015