Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gerridae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
351
Accessionsnummer:
DK 388
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +15]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
Vedr. fossil skøjteløbertæqe fra moler indleveret af Hr. Henrik Madsen.

Et stykke cementsten, ca. 5 x 4 x 1 cm, påført nummret 14M-4081 på den ene side. På modsatte side et aftryk af et insekt placeet centralt i den ene halvdel. Aftrykket måler ca. 5,7 x 1,4 mm (eksklusive ben og følehorn). Insektets hoved, krop, følehorn og ben er relativt tydelige og næsten fuldstændigt bevarede. Fundet er ledsaget af separat datablad med registrerings-nummer, findested, finder og horizont (askelag +15 cementsten.

I stykket findes desuden en bredtæge (Heteroptera, Pentatomidae) samt aftryk af kroppen af et stankelben (Diptera: Tipulidae).

Sammenligning med tidligere fund:
Den fossile tæges generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordnen Hemiptera-Heteroptera (tæger), familien Macroveliidae (en familie af skøjteløbertæger). Denne insektfamilie er ikke tidligere fundet som fossil. Det aktuelle fund er således det hidtil ældste.

Dette fossil er beskrevet under navnet Daniavelia morsensis af undertegnede i publikationen:
Andersen, H. M., 1998b. Water striders from the Paleogene of Denmark with a review of the fossil record and evolution of semiaquatic bugs (Hemiptera: Gerromorpha). - Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 50: 1-152.

Fossilet er udnævnt som HOLOTYPE, d.v.s. det eksemplar som det videnskabelige navn er baseret på.

Konklusion:
Fundet af en fossil art af familien Macroveliidae i moler er af enestående videnskabelig interesse, bl. a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det sydskandinaviske område i øvre Palæocæn. Det har også stor betydning for forståelsen af denne insektgruppes evolution og biogeografi. Familien Macroveliidae er i nutiden kun repræsenteret af 3 slægter og arter, alle i Nord- og Sydamerika.

Fundet bør derfor sikres ved indregistrering og opbevaring på Geologisk Museum, Københavns Universitet. Det aktuelle fund er ledsaget af de nødvendige funddata.

 Note Skøjteløbertæge i cementsten.

Danicafossils © 2015