Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Lygaeidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
35
Accessionsnummer:
DK 40
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Salgerhøj Strand, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +25 <-> +30]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
To stykker skifer (plade og modplade), henhv. ca. 2,5 x 2,5 x 1,5 cm og 3 x 2,5 x 0,5 cm, begge påført nummeret 9-3434 på bagsiden.
Centralt placeret aftryk af et insekt. Aftrykket måler ca. 0,6 x 0,25 cm. Insektets hoved, bryst og bagkrop er relativt tydelige mens vinger og ben er ufuldstændigt bevarede. Fundet er ledsaget af separat datablad med registrerings-nummer, findested, finder og horizont (askelag: +25 <-> +30 cementsten).

Sammenligning med tidligere fund:
Den fossile tæges generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordnen Hemiptera-Heteroptera (tæger), familien Lygaeidae (frøtæger). Denne insektgruppe er ikke tidligere fundet i móleret. Det aktuelle fund er således det hidtil ældste (i hvert fald fra Tertiær).

Konklusion:
Fundet af en fossil frøtæge i móler er af enestående videnskabelig interesse, bl.a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i øvre Palæocæn. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på Geologisk Museum, Københavns Universitet. Det aktuelle fund er velbehandlet samt ledsaget af de nødvendige funddata.

 Note Frøtæge i moler.

Danicafossils © 2015