Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
349
Accessionsnummer:
DK 386
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
August Soja Broz
Bestemt af:
Lokalitet:
Grav nord f. Stendalhøje, Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
Fossilt bækken af fugl bevaret i moler og fundet i grav nord for Stendalhøje, Fur.

Velbevaret bækkenparti af lille fugl. Foruden selve bækkenet er en del af korsbenet bevaret.

Der kendes kun få aflejringer med velbevarede fuglefossiler fra den ældre del af Tertiærtiden, hvortil også Eocæn hører. Fur Formationen er blandt de fire eocæne aflejringer, som er rigest på fuglefossiler. Til trods herfor er velbevarede fugleskeletter eller dele heraf sjældne i Fur Formationen, og nye fund, der kan bestemmes, er derfor af stor betydning for forståelsen af fuglenes udvikling i denne del af Jordens historie, hvor de fleste af de nulevende fuglegrupper ("ordener") opstod.

En mere detaljeret beskrivelse af det aktuelle fund, herunder en vurdering af fuglens slægtskabsforhold, må afvente en videnskabelig bearbejdelse.

 Note Fuglebækken i moler.

Danicafossils © 2015