Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Equus ferus

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
345
Accessionsnummer:
DK 381
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Martin Nielsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Vejrhøj Grusgrav v. Arnitslund, Vojens
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Kvartær [Mellemste Weichel]
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Skinneben af vildhest.
Knoglen, den nedre ende af et skinneben, blev fundet af den 10-årige Martin Nielsen på et af grusgravens udsorteringsanlæg. Den viser tydelige tegn på vandtransport, men er ellers velbevaret. Længden er 17 cm. En kulstof-14 datering har vist, at vildhesten levede i den mellemste del af sidste istid, Weichsel, for omkring 40.000 år siden. På dette tidspunkt befandt isranden sig et godt stykke nord for Danmark, der var en del af den nordeuropæiske "mammutsteppe".

Tidligere danske fund af vildhest stammer alle fra tiden efter istiden, de ældste fra den periode, hvor landet var dækket af en åben skov med birk og fyr. Fra udenlandske fund har man imidlertid vidst, at vildhesten var en del af mammutsteppens dyreliv sammen med andre store græsædere, og det er nu bekræftet gennem fundet fra Arnitslund. I modsætning til fx. kæmpehjorten er vildheste ikke uddøde. De kendes i dag som przewalski-heste og lever i små sociale grupper i grænseområderne mellem Mongoliet og Sinkiang.

 Note Nedre ende af skinneben af vildhest, Equus ferus, i moræneaflejringer.

Danicafossils © 2015