Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
343
Accessionsnummer:
DK 379
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jakob Vinther
Bestemt af:
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
Komplet aftryk af bækkenparti af lille fugl bevaret i hærdnet ler (plade og modplade).

Velbevarede fugleskeletter eller dele deraf er sjældne i den nordvestjyske askeførende serie, og nye fund er derfor af enestående betydning for forståelsen af fuglenes udvikling i den ældre del af Tertiærtiden.

En udtalelse om fundet ved Gareth Dyke, Universitv College i Dublin, og Gilles Cuny, Geologisk Museum, er vedlagt. En mere detaljeret beskrivelse, herunder en vurdering af fuglens slægtskabsforhold, må afvente en videnskabelig bearbejdelse.

 Note Bækkenparti af fugl i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015