Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gerridae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
34
Accessionsnummer:
DK 39 (3)
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Ejerslev, Mors
Stratigrafi:
Stolleklint Ler [askelag -21]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 

1) To stykker skifer (plade og modplade), henhv. 7 x 6 x 2 cm og 5,5 x 5 x 2 cm, påført nummeret 14M-2766 på bagsiden. Centralt placeret aftryk af et insekt, ca, 2,3 x 0,5 cm. Insektets bryst og bagkrop er velbevaret og relativt tydelige. Hoved og følehorn mangler. Mellem- og bagben delvist udpræparerede. Ejerslev Molergrav, 24/11 1991. Askelag: negativ serie før eller efter askelag -11 <-> -13.

2) To stykker skifer (plade og modplade), henhv. 4 x 2,5 x 1 cm og 2 x 1,5 x 1 cm, påført nummeret 16-2891 på bagsiden. Centralt placeret aftryk af insekt, ca. 2,0 x 0,4 cm. Insektets bryst og bagkrop er relativt tydeliqe, vinge-struktur særdeles tydelig. Hoved, følehorn og ben mangler. Stolle Klint, 29/12 1991. Askelag: -21 skifer.

3) To stykker skifer (plade og modplade), begge ca. 4 x 2 x 1 cm og påført nummeret 16-3562 på bagsiden. Centralt placeret aftryk af insekt, ca. 1,8 x 0,4 cm. Insektets bryst og bagkrop er relativt tydelige, bagkroppens spids særdeles tydelig. Hoved, følehorn og ben mangler. Stolle Klint, 23/7 1992. Askelag: -21 skifer.

Fundene er ledsaget af separate datablade med registrerings-nummer, findested, finder og horizont.

Sammenligning med tidligere fund:
De fossile insekters generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af alle eksemplarer som hørende til ordenen Hemiptera-Heteroptera (tæger), familien Gerridae (skøjteløbertæger). Denne insektgruppe er relativ talrigt repræsenteret i móleret på Fur og Mors. En stor art er afbildet af Andersen, N.M. (1982) Entomonograph 3: Plate 15, og Bonde, N. (1987) Moler og fossiler - især fisk, p. 19.

Konklusion:
Antallet af kendte eksemplarer af fossile skøjteløbertæger fra moleret på Fur og Mors er nu så stort, at det kan danne grundlag for en videnskabelig bearbejdelse, herunder en næsten fuldstændig rekonstruktion af begge køn. De fleste eksemplarer af skøjteløbertæger fra móleret tilhører en art, der i størrelse kun overgås af et fåtal nulevende arter. De aktuelle fund er derfor såvel videnskabeligt som udstillingsmæssigt enestående hvilket gør det særdeles ønskeligt, at fundene sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på Geologisk Museum, Københavns Universitet. De aktuelle fund er tillige velbehandlede samt ledsaget af de nødvendige funddata.

 Note Skøjteløbertæger i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015