Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Crocodylidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
339
Accessionsnummer:
DK 375
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Regitze Benthien
Bestemt af:
Lokalitet:
Robbedale, Bornholm
Stratigrafi:
Jydegård Formationen
Periode:
Tidlig Kridt [Berriasien]
Type:
Sediment:
Lerjernsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
DK 375 er en spids, buet tandkrone fra krokodille.
DK 376 er en stump, slidt tandkrone fra krokodille.
DK 377 er et fragment af en dermalplade (hudforbening), sandsynligvis fra krokodille.

Rester af krokodille er stadig ganske sjældne fund i Robbedale Formationen. Der er kun fundet en lille håndfuld af de spidse tænder, som alle kan bestemmes som cf. Pholidosaurus sp. - en slægt, der er velkendt fra pæne kranier i jævnaldrende aflejringer fra Nordtyskland, men ikke er identificeret fra Skåne.

DK 375 er ganske fint bevaret med fine længdevolde ("striber") og to svage skærerande. Spidsen er gået lidt i stykker og viser ingen tydelige slidfacetter. Spidse krokodilletænder er ud over de få fra Robbedale kun kendt fra nogle få fund i Skrivekridt og Danien-kalk fra Sjælland, som henføres til slægten Thoracosaurus.

DK 376 er ganske slidt og rullet med antydning af to naturlige slidfacetter ved spidsen og med svage "striber", samt skærerande, der lige kan anes. Tanden kan være fra samme art som DK 375, men blot placeret længere tilbage i kæben, eller den kan repræsentere en ny art. Det er første fund af denne type tand fra Robbedale-aflejringerne (og fra Danmark).

DK 377 er fragmentarisk bevaret. Den er karakteriseret af en overflade med grove, ovale gruber. Den stammer sandsvnligvis fra en krokodille, mindre sandsynligt en dinosaur. Det er første fund af denne type fra Robbedale Formationen. Fra Danmark er krokodillers hudpanser i øvrigt kun kendt fra et enkelt fund af krokodillerester fra Skrivekridtet på Stevns.

Konklusion:
To af fundene (DK 376 og DK 377) er unikke, men ikke særligt velbevarede, mens det tredje (DK 375) er fint bevaret og sjældent. Den sidstnævnte tand er et fint lille udstillingsstykke.

 Note Spids tand af krokodille i lerjernsten fra Jydegård Formationen.

Danicafossils © 2015