Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aleyrodidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
334
Accessionsnummer:
DK 369
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Alice Rasmussen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Feddet, Præstø
Stratigrafi:
Fundet i opskyl på stranden
Periode:
Eocæn
Type:
Indeslutning
Sediment:
Rav

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Fund af ubeskrevet art af mellus fra Baltisk rav

Lille flis af helt klart, lysegult rav med indeslutning af fuldstændig bevaret, hanligt exemplar af mellus eller "hvid flue" (Homoptera: Aleyrodoidea). Vingerne har et unikt forløb af vingenerverne, idet der kun findes én basal ribbe samt en udelt midterribbe. Desuden findes en unik sort stribe på bagvingen. Snabelen er lidt længere end hovedets højde. Længde af mellusen ca. 1 mm.

Bedømmelse:
Mellus er meget sjældne i baltisk rav. Ifølge "Atlas der Pflanzen und Tiere im Baltischen Bernstein" (Weitschat & Wichard 1998) og "Arthropods in Baltic Amber" (J-W. Janzen 2002) kendes kun nogle ganske få eksemplarer af mellus, som alle er henført til arten Aleurodes aculeatus Menge 1856. Denne art (med helt klare vinger, adskillige tydelige vingenerver i både for- og bagvinger og kort klosaks hos hannen) er både fotograferet og tegnet i begge bøger og kan derfor let erkendes som forskellig fra det indleverede fund. Fundet repræsenterer altså eneste kendte eksemplar af en ubeskrevet art. Ifølge Svend Gisle Larssons bog om rav (1978) findes der desuden 15 eksemplarer (?) på Zoologisk Museum, som bør undersøges før en videnskabelig beskrivelse af arten.

Konklusion:
Dette unikke fund af en ubeskrevet art af mellus er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi. Mellusen er desuden så velbevaret, at den tillader en grundig videnskabelig beskrivelse. Den systematiske position af mellus er meget omdiskuteret (menes at være beslægtet med bladlus). Derfor vil der sikkert være stor interesse for så hurtigt som muligt at få denne nye art beskrevet. Eksemplaret er indtil da en potentiel holotype. Fundet bør derfor sikres ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Mellus ("hvid flue") i rav.

Danicafossils © 2015