Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Atherinidae? familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
331
Accessionsnummer:
DK 366
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Georg Stenstrop
Bestemt af:
Lokalitet:
Stolle Klint, Fur
Stratigrafi:
Ølst Formationen [Stolle Klint ler]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
Fossil pigfinnet fisk bevaret i "skifer" og fundet ved Stolle Klint på Fur.
Geologisk aflejring: Stolle Klint ler. Ølst Formationen.
Geologisk alder: Eocæn, ca. 55. mill. år.
Finder: Georg Stenstrop, Fur Museum.

"Skifer"-stykke, 15 x 7,5 cm, og modplade, 14 x 7,5 cm. med hel, fossil fisk. Længden af fossilet er 7,5 cm.

Kraniet er ret forstyrret, men kranietaget kan dog skelnes på den ene plade, og der er fine kæber med "bånd" af fine små tænder på underkæben og på overkæbens forreste knogle (præmaxillare). Et stort buet forgællelåg kan ses, mens resten af gællellågsregion skelnes dårligt. De kraftige knogler i skulderbæltet er tilsvarende vanskelige at udskille. Fisken har ca. 10 kropshvirvler og 16 halehvirvler.
Ryg-, hale-, gat-, bug- og brystfinner er bevaret. Den korte forreste rygfinne med pigge har en lille afstand til den bagerste rygfinne med 'bløde' stråler. Skællene er store med grove, regelmæssige radierende ribber forrest (dækket af skællet foran) og bagerst et subrhombisk, friteksponeref felt, der bagtil er besat med fine små pigge.

Bestemmelse:
Gat- og bugfinner er udviklet som hos typiske, primitive aborrelignende fisk blandt de pigfinnede fisk. Halens form samt udviklingen af rygfinnerne peger dog på, at der mere sandsynligt er tale om en primitiv Atherinomorf (stribefisk-gruppen), en gruppe hvis tidlige historie er meget dårligt kendt.

Konklusion:
En fisk af denne type er ikke tidligere fundet i det danske Tertiær, og kendes heller ikke fra Kridttidens aflejringer. Fisken er derfor af enestående videnskabelig betydning for forståelsen af den store diversitet som opstod tidligt i Tertiærtiden blandt de pigfinnede fisks mere avancerede aborrelignende fisk - nutidens dominerende gruppe med 6-8000 arter - og deres nære slægtninge som Atherinomorferne.
Denne fisk kan være verdens ældste kendte Atherinomorf.

 Note Pigfinnet fisk, sandsynligvis tilhørende stribefisk-gruppen, i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015