Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Dromiopsis elegans

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
330
Accessionsnummer:
DK 365
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Bennicke
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Hesnæs Strand, Falster
Stratigrafi:
Periode:
Paleocæn [Danien]
Type:
Konkretion
Sediment:
Københavnskalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Kalkstensblok (Københavnskalk) med rester af tre krabber, 1 brachyur decapod Dromiopsis elegans samt 2 anomure decapoder (kan tentativt henføres til Fam. GALATHEIDAE), hvoraf det ene eksemplar med bevaret pandetorn (rostrum) kan henføres til slægten Munida, muligvis en ny art! Dromiopsis elegans er en velkendt krabbe fra Fakse kalkbrud, som i øvrigt forekommer med vekslende hyppighed i hele danien'et (kendt både fra krabbelaget på Stevns Klint – Nedre Danien, T.abildgaardi-zonen, men aftager i hyppighed i Øvre Danien.

Unikt ved det foreliggende fund er tilstedeværelsen af bevarede ganglemmer og saksben samt brystpladen (sternum). Dette er aldrig tidligere observeret hos denne art på trods af mange års intensive indsamlinger i Fakse. Fundets betydning understreges af, at det nu er muligt at henføre fund af isolerede klosakse fra koralkalken i Fakse til denne art. Det samme gør sig gældende for den bevarede brystplade, som ligeledes forekommer i Fakse.

Jeg skal derfor på det foreliggende grundlag varmt anbefale, at stykket erklæres for danekræ, således at det kan indgå i de løbende studier af krabbefaunaen fra danien'et, som er under udarbejdelse af Joe Collins og undertegnede.

 Note Krabber i løs blok af Københavnskalk.

Danicafossils © 2015