Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Calopterygidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
327
Accessionsnummer:
DK 362
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Søren Kristensen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler [10 cm. under askelag -33 ]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Ny art af vandnymfe (Odonata) fra moleret

Et skiferstykke (7 cm x 7,5 cm) samt modplade af samme størrelse, begge mærket "200201" og begge med næsten fuldstændig bevaret forvinge af pragtvandnymfe (Odonata Zygoptera: Calopteryginae, sp. et gen. indet.). Vingenerverne er usædvanlig tydelige og angiver klart, at der er tale om en forvinge. Arten ligner meget pragtvandnymfearten fundet i cementstenen (+ 25 > +30), som er beskrevet af Jes Rust i Habilitationsschrift, 1999: Fig. 5 og baseret på i alt fire fund, men denne art har et meget tættere netværk af nerver i forvingen og er desuden klart større (længde af forvingen 6,0 cm mod 4,0 cm i den mindre art).

Bedømmelse:
Vandnymfer er de almindeligste fundne guldsmede fra moleret, men der kendes kun fem fund af pragtvandnymfer. Dette materiale repræsenterer verdens ældste forekomst af pragtvandnymfer. Dette fund repræsenterer det eneste kendte eksemplar af en ubeskrevet art.

Konklusion:
Dette unikke fund af en forvinge af en ny art af pragtvandnymfer er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi. Forvingen er desuden, så velbevaret, at den tillader en grundig videnskabelig beskrivelse. Guldsmede har altid været meget efterstræbte fossiler, idet forskerne nærmest har konkurreret om retten til at beskrive fundene. Derfor vil der sikkert være stor interesse for så hurtigt som muligt at få denne nye art beskrevet. Eksemplaret er indtil da en potentiel holotype. Fundet bør derfor sikres ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Pragtvandnymfe i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015