Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Nogodinidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
323
Accessionsnummer:
DK 358
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +25 -> + 30]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Fossil fulgoroid cikade bevaret i cementsten og fundet i Ejerslev Molergrav på Mors.
Geologisk aflejring: Fur Formationen, askelag +25 -> + 30.
Geologisk alder: Eocæn, ca. 55 mill. år.
Finder: Henrik Madsen.

Et stykke cementsten (4x4 cm) samt modplade (5,5x5 cm), begge mærket "14M-C3270", og begge med aftryk af næsten fuldstændig bevaret cikade (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Fulgoroidae: fam. Nogodinidae). Aftrykket kan virke utydeligt, men alle detaljer, inkl. vingernes meget karakteristiske ribbenet, er yderst velbevarede. Længden af cikaden er 1,0 cm.

Dette eksemplar er det første og eneste fund af familien Nogodinidae fra Fur Formationen. Det er desuden meget velbevaret og en potentiel holotype for arten Protosalone parva Rust. Fundet har desuden stor værdi som belægsmateriale for den nævnte afhandling.

Konklusion:
Fundet af et usædvanlig velbevaret eksemplar af en ny art af en cikadefamilie, der er ny for Fur Formationen, er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi - også fordi fundet repræsenterer en potentiel holotype. Fundet har stor værdi som belægsmateriale for den nævnte afhandling.

 Note Fulgoroid cikade i cementsten.

Danicafossils © 2015