Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Blattidae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
318
Accessionsnummer:
DK 353
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Lokalitet:
Hanklit, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +25]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
Forvinge af fossil kakerlak bevaret i cementsten og fundet ved Hanklit på Mors.
Geologisk aflejring: Fur Formationen, askelag +25.
Geologisk alder: Eocæn, ca. 55 mill. år.
Finder: Henrik Madsen.

Et stykke cementsten (2x2x1 cm) samt en lidt mindre modplade, begge mærket "8-2281", og begge med næsten fuldstændig bevaret forvinge af kakerlak (Blattoidea: fam. Blattellidae). Længden er 1,1 cm.

Kakerlakker er sjældne i moleret. Der kendes i alt 5 eksemplarer. Denne lille vinge repræsenterer sandsynligvis en selvstændig art. Vingen er afbildet og beskrevet af Jes Rust i doktorafhandling.

Konklusion:
Dette sjældne fund af en velbevaret kakerlakvinge er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi. Fundet kan repræsentere en potentiel holotype. Det har desuden stor værdi som belægsmateriale for den nævnte afhandling.

 Note Forvinge af kakerlak i cementsten.

Danicafossils © 2015