Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Astacidea infraorden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
306
Accessionsnummer:
DK 338
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Monica Flint Petersen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Tise Strand, Salling
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen [Brejning ler]
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Fundet udgøres af en konkretion (med et usædvanligt stort indhold af glimmerkorn) spaltet i to halvdele (120 mm x 90 x 35 mm) med fint bevarede rester af et hummerlignende krebsdyr. De synlige dele omfatter dyrets venstre saksben (manus, carpus og merus) samt den forreste del af skjoldet. Kan med rimelig sikkerhed henføres til underordenen Astacidea (krebs), hvortil bl.a. hummer og jomfruhummer hører. Den slanke udformning af kloen kunne pege i retning af jomfruhummer, men de strukturelle detaljer i skjoldet af vigtighed for bestemmelsen (cervicalfuren, postcervicalfuren, brancialfuren samt udformningen af rostrum), er desværre dækket af matrix og vil kræve en del præparation. Fund af macrure decapoder er sjældent forekommende i de danske tertiæraflejringer og i øvrigt aldrig blevet beskrevet. Fra de oligocæne aflejringer i Salling-området kendes 4 fund (et af dem - fragment af kæmpeklosaks - er tidligere blevet erklæret for danekræ). De resterende tre fund befinder sig i privat eje og er efter mine oplysninger tilsyneladende ikke identiske med det foreliggende eksemplar. Der befinder sig ikke lignendc materiale i museets samling.

Konklusion:
Fundet bør absolut erklæres for danekræ og sikres opbevaring på et statslig museum med henblik på en senere videnskabelig bearbejdning.

 Note Hummerlignende krebsdyr i konkretion fra formodet Brejning Ler

Danicafossils © 2015