Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Clupeoidei underorden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
305
Accessionsnummer:
DK 337
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Thomadsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Fossil fisk i hærdnet, lamineret ler, fundet løst på stranden ved Stolle Klint, Fur.
Geologisk aflejring: Stolle Klint ler, Ølst Formationen.
Geologisk alder: Eocæn, ca. 55 mill. år.
Finder: Peter Thomadsen.

Komplet bevaret fisk i hærdnet ler (22x14 cm og modplade 2x1½ cm). Fisken er en typisk sildefisk, hvilket halens skelet, de mange biribben og til dels kæberne viser. Længden er 3 cm, den maksimale højde er ca. 5 mm og kranielængden 8-9 mm. Formentlig er den ikke fuldt udvokset. Den afviger fra den almindelige "Sardinella-lignende" sild i skiferen ved kun at have 37 eller 38 hvirvler (mod mere end 50) og ved at mangle de skarpe kølskæl på bugen. Måske kan svagt anes noget af et tyndt W-formet skæl lige foran bækkenet, hvilket også er karakteristisk for den nedennævnte familie.

Fisken er nok en repræsentant for den lille nulevende familie Dussumieridae (eller "Etrumeidae"), der er karakteriseret af rundbugede former, og hvis historie kun er dårligt kendt. Nogle gange regnes den blot for en underfamilie af egentlige sild, Clupeidae. Der findes kun få tertiære fossiler og ingen sikre fra Kridttiden, så denne tidligt eocæne form er blandt de allerældste kendte. Den ringe størrelse kan gøre bestemmelsen en smule usikker.

Konklusion:
Fossilet repræsenterer en meget sjælden form, der kan vise sig at være vigtig i forbindelse med en udredning af sildefiskenes udviklingshistorie. Muligvis er der tale om den ældst kendte dussumierid.
Fossilet er velbevaret og viser mange anatomiske detaljer. Suppleret med et forstørret fotografi vil den også være af udstillingsmæssig interesse.

 Note Sildefisk i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015