Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cirroidea familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
301
Accessionsnummer:
DK 324
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Alice Rasmussen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Faxe Kalkbrud
Stratigrafi:
Danskekalken ["Næsekalk"]
Periode:
Paleocæn [Mellem Danien]
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©:


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Udtalelse vedrørende snegl fra Fakse Kalkbrud med henblik på vurdering som danekræ.

Indsendte snegl er indsamlet af Alice Rasmussen, i 1990’erne i Fakse Kalkbrud.

Sneglen er fundet i den såkaldte "næsekalk", hvori aragonitskallede fossiler er bevarede, idet aragonitten er omdannet til calcit. En lang række arter herfra er beskrevet af Ravn (1933), og senest er 3 nye arter opstillet af Schnetler, Lozouet & Pacaud (2001).

I forbindelse med det sidste arbejde lånte undertegnede et ret stort materiale af Alice Rasmussen, og blandt sneglene var der et eksemplar af en snegl, der ikke tidligere var fundet. Jeg sendte den til Dr. P. Lozouet, MNHN, Paris, og han sendte mig en udtalelse vedrørende sneglen.
Han mener, at den er en repræsentant for en familie af primitive venstresnoede archæogastropoder, der indtil nu var kendt fra Devon til Øvre Kridt, og fundet viser altså, at familien Cirroidea (som sneglen tilhører) også levede videre i Mellem Danien tid. Sneglen ligner i øvrigt mest slægten Antitrochus, der indtil nu er kendt fra Karbon (Kultiden). Familien Cirroidea er behandlet af bl.a. K. Bandel (1993).

Jeg er af den opfattelse, at sneglen absolut må være danekræ, både fordi den er et unikum, og desuden også, fordi den har stor videnskabelig værdi, da den er en repræsentant for en sneglefamilie, der indtil nu var anset for at være uddød i Øvre Kridt. Sneglen vil formodentlig blive beskrevet i nær fremtid.

Der vedlægges en kopi af Dr. Lozouets udtalelse (e-mail) og en kopi af hans fotos.

 Note Snegl af familien Cirroidea i "næsekalk".

Danicafossils © 2015