Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Dromaeosaurides bornholmensis

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
293
Accessionsnummer:
DK 315
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Eliza Jarl Estrup
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Carl Nielsens Sandgrav ved Robbedale, Bornholm
Stratigrafi:
Sandlag over Neomiodon-bænken
Periode:
Tidligste Kridt [Berriasien]
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Tandkrone af rovdinosaur.
Tandkronen er 21 mm høj, kegleformet og bagudkrummet med ovalt tværsnit. Der er en forreste og en bageste skærerand omkring 2/3 ned ad tanden, begge er fint takkede. Tandens krumning samt formen og længden af den bageste skærerand tyder på, at den har siddet forrest i kæberne. Takkernes form og indbyrdes afstand kendes kun hos familien Dromaeosauridae, hvortil hører Kridttidens Dromaeosaurus, Velociraptor og Deinonychus, der alle har haft den store, krumme og stærkt bevægelige "frygtelige klo" på 2. tå. Disse rovdinosaurer er fuglenes nærmeste slægtninge. De eksisterede fra Sen Jura, og levede allerede før den berømte fjerklædte "øglefugl" Archaeopteryx, der er fundet i den litografiske kalksten fra Solnhofen i Bayern.

Tandkronen, der blev opdaget i år 2000 under et feltkursus for amatører, var det første fund af en dinosaur på dansk område. Det er overraskende, at den stammer fra en rovdinosaur og ikke fra en planteæder, som der må have været langt flere af. Dinosauren er blevet navngivet Dromaeosauroides bornholmensis. På NaturBornholm er opstillet en skulptur i omtrent naturlig størrelse af dromaeosauren med fjerklædning på. Nye, meget velbevarede kinesiske dromeosaur-fund har siden demonstreret, at dyret burde have været vist med endnu flere og endnu længere fjer. Nogle af de små, primitive kinesiske dromaeosaurer fra Tidlig Kridt havde endda så lange vinge- og halefjer, at de sandsynligvis kunne flyve. Derfor er flyvning måske ikke opstået hos fuglene, men allerede hos den fælles stamform for fugle og dromaeosaurer. Hos de største dromaeosaurer er flyveevnen gået tabt igen ligesom hos mange grupper af fugle, fx strudsefuglene. Den bornholmske dromeosaur har nok været 3-4 m lang og har næppe kunnet flyve.

I de samme lag er siden fundet en 15 mm høj tandkrone af en ung sauropod på 4-5 m, altså en planteæder.

 Note Tandkrone fra rovdinosaur, Dromaeosaurides bornholmensis, i aflejringer fra Jydegård Formationen.

Danicafossils © 2015