Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Limoniidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
292
Accessionsnummer:
DK 314
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Svalklit, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +25 -> +30]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Et velbevaret hunligt eksemplar af en ubeskrevet art og slægt af stankelben (familien Limoniidae) fra moleret.

En tynd kvadratisk plade af cementsten (ca. 10x13 i omrids) samt en tykkere modplade (ca. 9x16 cm), begge mærket "Sv 99" og "1" og begge med et næsten fuldstændig bevaret, hunligt eksemplar af et stankelben (Diptera: Nematocera: fam. Limoniidae). Vingernes karakteristiske nervation (RS med fire lange parallelle nerver og kun én analåre til stede) og tydelige behåring på alle nerver giver eksemplaret en slående lighed med familien Psychodidae (sommerfuglemyg), men et nærmere studium har vist at arten tilhører en meget afvigende gruppe af stankelben, Eriopterini. Den ligner ingen nulevende slægter, men har visse ligheder med slægten Molophilus. Denne antagelse er i overensstemmelse med, at eksemplaret måler 0.7 cm, ingen sporer har på bagbenene og har ensartede led på antennernes yderste del. Vingerne er mørkt farvede med et gennemsigtigt felt på midten, hvilket gør arten let genkendelig. Udover dette stankelben findes et usædvanlig velbevaret hanligt eksemplar af en anden familie af stankelben (Cylindrotomidae, arten Cylindrotoma larssoni Freiwald) samt et mindre velbevaret aftryk af tæge (Heteroptera) og aftryk af ?sommerfuglevinge (Lepidoptera).

Bedømmelse:
Stankelbenet er det andet fund af en ny art og slægt af familien Limoniidae, slægtsgruppen Eriopterini, fra moleret. Dette eksemplar er meget vigtigt for den videnskabelige beskrivelse, idet det repræsenterer en hun med meget velbevarede antenner. Det andet kendte eksemplar er et velbevaret hanligt eksemplar (danekræ nr. 143), men det mangler antennerne. Eksemplarerne har ikke været forelagt F. Schröder, som har beskrevet "Nematocera" arterne fra moleret i sit "Diplomarbeit", men denne meget spændende art kan måske nå at komme med i den endelige afhandling.

Konklusion:
Dette velbevarede stankelben fra moleret er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi, fordi det repræsenterer den eneste kendte hun af en meget karakteristisk art og muligvis en ubeskrevet slægt. Der kendes i forvejen kun ét andet fund, nemlig et hanligt eksemplar, danekræ nr. 143. Stykkets flere forskellige fossiler tyder på, at der har været en rig og varieret fauna allerede i Palæogen. Dette forhøjer selvfølgelig den udstillingsmæssige værdi. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Stankelben, hun, (sommerfuglemyg ifgl. ref. grupperef.) i cementsten.

Danicafossils © 2015