Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Anguilliformes orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
29
Accessionsnummer:
DK 36
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Ved de små bakker v.f. Stolle Klint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler [basale del af moleret]
Periode:
Sen Paleocæn
Type:
Sediment:
Mørk (Ler-) "skifer" [grå, lamineret slamsten]

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Ålefisk, forreste del af kroppen, samt kraniet, 5,5 cm bevaret, incl. ca. 24 hvirvler og forreste del af rygfinnen. Bevaret med modplade i mørk "skifer" (grå, lamineret slamsten) fra den basale del af moleret.

Alder: Sen Paleocæn.
Lokalitet: ved de små bakker v.f. Stolle Klint, Fur.
Finder: Henrik Madsen.
Dato: Jul-Nytår 1991/92. HM's nr. 16-5327.

Ålefisk (gruppen Anguilliformes) er extremt sjældne i moleret, idet der hidtil kun er kendt et eneste ex., en komplet lille juvenil fisk på små 10 cm. (fra Skarrehage, Mors) som aftryk i moler og meget vanskeligt bestembar.

Det foreliggende fossil er af en meget større fisk (1 cm høj/"tyk" mod 3 mm hos den juvenile) og noget bedre bevaret som et ganske skarpt aftryk i "skiferen".

Hjernekassen (snudespids - nakkeled) er ca. 1,5 cm langt med underkæbe 1 cm lang, og hele hovedet med gælleregionen er 2,5 cm, idet der som hos alle ål er meget lange, tynde gællehudstråler, som når bagud for det ret lille gællelåg og endda strækker sig lidt bag skulderbæltet, som bærer en brystfinne med godt 10 stråler (ca. 15 hos den juvenile).

Der er flere rækker tænder på kæberne. Hvirvlernes neuralspinae (torntappe) er ret lave og karakteristisk "fingerformet" opsplittet. Rygfinnen starter meget langt fremme over ca. 8. hvirvel. (Alle disse træk er anderledes hos den juvenile, som altså er en anden slags ål, nok en anden familie).

Sandsynligvis er den nært beslægtet med havål (familien Congridae) og blandt de mange ålefisk beskrevet af Blot (1978) fra Mt. Bolca ligner den mest slægten Bolcyrus, uden at være identisk med denne.

Fossilet er altså et unikt fund af stor videnskabelig interesse, en ny art og nok også slægt.

Den bør afgjort erklæres danekræ og sikres til videnskabelig beskrivelse, særligt da hele denne gruppe af fisk synes så sjælden i moleret.

 Note Ålefisk i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015