Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Eocenometra longicornis

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
283
Accessionsnummer:
DK 305
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Stolle Klint, Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag -33 -> -34 ("skifer")]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Holotypen af en nybeskrevet damtæge (Hydrometridae: Eocenometra longicornis Andersen) fra moleret.

To skiferplader, begge mærket "16-3925", og begge med et næsten fuldstændig bevaret hunligt eksemplar af damtæge (Hemiptera: Heteroptera: fam. Hydrometridae). Familiens karakteristiske lange ben ses tydeligt (alle ben delvis bevarede). Hoved, antenner, krop og dele af vinger er velbevarede. Længde af tægen: ca. 1,32 cm. Nærmere beskrevet af N.M. Andersen (som holotype af Eocenometra longicornis Andersen (Biologiske Skrifter 50 (1998): 42-44, figurer 36 og 108). Arten er også behandlet i J. Rusts doktorafhandling.

Bedømmelse:
Dette fund er holotypen af arten Eocenometra longicornis Andersen. Eocenometra er beskrevet fra moleret på grundlag af arten E. danica Andersen (1982). Der kendes kun disse to arter af slægten. Der kendes kun to eksemplarer af arten longicornis fra moleret, hvoraf bevaringsstilstanden af dette eksemplar er langt den bedste. Paratypen, der også er blevet tegnet af NMA (fig. 37), er allerede blevet danekræ (med danekrænummer 59, men tidligere henført til arten danica). En anden art tilhørende en anden slægt af damtæger er ligeledes indstillet til at være danekræ (indstillingsnr. 30).

Konklusion:
Fundet af en velbevaret damtæge er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi, fordi tægen repræsenterer en holotype og desuden er usædvanlig velbevaret. Fundet repræsenterer en ud af otte arter af forskellige vandtæger (incl. "bugsvømmeren") fundet i moleret og er således med til at komplettere billedet af en varieret og mangfoldig fauna af vandtæger allerede i Palæogen. Fundet skal derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Damtæge, Eocenometra longicornis, i stribet cementsten.

Danicafossils © 2015