Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gomphaeschna danica

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
281
Accessionsnummer:
DK 303
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +13 -> +14]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Stig Andersen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Holotypen af en nybeskrevet art af en ægte guldsmed Gomphaeschna danica Madsen & Nel fra moleret.

En blok af cementsten (omrids: 5x5 cm) samt modplade (en stor flis af tre sammenlimede stykker), begge mærket "14M-2690" og begge med aftryk af en velbevaret bagvinge af en nulevende slægt af ægte guldsmede (Odonata: Aeshnoidea: Gomphaeschna). Længden af vingen: 3,9 cm. Eksemplaret er nærmere beskrevet af Madsen & Nel i 1997 (Ann. Soc. Entomol. Fr. 33(3), Fig. 5).

Bedømmelse:
Dette fund er holotypen af arten: Gomphaeschna danica Madsen & Nel. Der kendes kun dette ene eksemplar af arten. Der kendes kun ganske få andre fund af ægte guldsmede fra moleret, hvoraf to er blevet danekræ. Den ene af dem er beskrevet i afhandlingen som repræsenterende en anden ny art: G. paleocenica (Fig. 3).

Konklusion:
Fundet af en velbevaret vinge af en ægte guldsmed er af enestående videnskabelig værdi, fordi vingen repræsenterer en holotype og er det eneste fund af arten. Fundet skal derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på Geologisk Museum i København.

 Note Ægte guldsmed, Gomphaeschna danica, i cementsten.

Danicafossils © 2015