Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Carangidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
28
Accessionsnummer:
DK 35
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Mørkegrå skifer

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Generelt:
Det her omhandlede fossil er fundet af Hr . Henrik Madsen omkring årsskiftet 1991/92. Det foreligger i plade og modplade. Det er samlet som løsfund vest for Stolleklint på Fur og er bevaret i mørkegrå "skifer" fra molerets basale del. Det er indkommet til Geologisk Museum via Lektor N. Bonde.

Status for fundet:
Fossilet repræsenterer en ny art af hestemakrel (Carangid). Alene dette gør fundet exceptionelt. Skønt fossilet er bevaret stærkt sammentrykket, kan detaljer i hovedets kind-, kæbe- og gællelågsregion observeres tydeligt, ligesom i kroppens og finnernes skelet, samt i skælklædningen, hvor skulptur-variation og forløbet af kroppens sidelinie fremstår i detaljer.

Videnskabeligt set er dette stykke bemærkelsesværdigt ved sin rigdom på detaljer af diagnostisk karakter. Jeg anbefaler derfor, at det opnår status som Danekræ.

 Note Hestemakrel i moler

Danicafossils © 2015