Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Asilidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
278
Accessionsnummer:
DK 300
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Klitgården, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag ukendt]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Rovflue (Asilidae) fra moleret.

En tynd plade af cementsten (omrids: 5x5 cm) samt modplade (et lidt større stykke), begge mærket "Kl 95" og "D22" og begge med aftryk af en meget velbevaret rovflue (Diptera: Brachycera: fam. Asilidae). Fluen er ikke fuldstændig bevaret, idet bagkroppen, de fleste ben og de vigtigste morfologiske detaljer af hovedet mangler, men vingerne er velbevarede, hvilket sikkert vil kunne tillade en nærmere bestemmelse. Fluen er angiveligt et hunligt eksemplar. Længde af fluen: 1,5 cm. Eksemplaret er nærmere beskrevet i F. Schröders "Diplomarbeit" (gen. et sp. indet., side 104-108: figur 48-50).

Bedømmelse:
Udover dette hunlige eksemplar kendes kun et hanligt, som er afbildet i S. Gisle Larssons afhandling (1975). Dette eksemplar er tilsyneladende af samme art som det indleverede og er således også vigtigt for beskrivelsen, men det kan desværre ikke opspores (findes i en eller anden ikke nærmere oplyst privatsamling). Derfor er det indleverede eksemplar det eneste belæg for familiens tilstedeværelse i moleret, men en egentlig beskrivelse af arten må nok afvente fund af flere eksemplarer, incl. det forsvundne hanlige eksemplar. Indtil da repræsenterer fluen en potentiel holotype. Fluen er blevet tegnet og beskrevet i afhandlingen, men arten er endnu ikke blevet navngivet.

Konklusion:
Fundet af en velbevaret rovflue fra moleret er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi, fordi det er det eneste belægseksemplar for familiens forekomst i moleret. Derfor repræsenterer fundet den potentielle holotype, som dog endnu ikke er navngivet, fordi en egentlig beskrivelse må afvente flere fund. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Rovflue i cementsten.

Danicafossils © 2015