Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mycetophilidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
277
Accessionsnummer:
DK 299
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Stig Andersen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen 

 

Ny art af svampemyg fra moleret (Mycetophilidae: den potentielle holotype for arten Bolitophila danica Schröder) .

Beskrivelse: 

     En mindre blok af cementsten (6 cm aflangt stykke) samt modplade (lille tyndt afslag), begge mærket "Kl 96" og "O79" og begge med aftryk af en næsten fuldstændig bevaret hunligt eksemplar af svampemyg (Diptera: Nematocera: fam. Mycetophilidae: ufam. Bolitophilinae; af nogle forskere henregnet til en separat familie). Vingerne er karakteristiske og tillader en nærmere bestemmelse. Desuden er genitalierne velbevarede. Længde af myggen: 0,5 cm. Eksemplaret er nærmere beskrevet i F. Schröders "Diplomarbeit" (som holotype af arten Bolitophila danica, side 51-56: figur 22-23).                                                      

Bedømmelse:  

     Dette eksemplar er udnævnt til at blive holotype for arten Bolitophila danica Schröder, som repræsenterer en ny underfamilie (eller familie) fra moleret. Udover dette hunlige eksemplar kendes kun et hanligt, som er udnævnt til at blive paratype. Begge eksemplarer kompletterer hinanden og har været nødvendige for beskrivelsen af arten, som det fremgår af F. Schröders diplombiologafhandling (Göttingen Universitet). Derfor er begge eksemplarer blevet indstillet (men sidstnævnte eksemplar endnu ikke indleveret). Der er tidligere udnævnt 3 arter af svampemyg fra moleret til at være danekræ, men de tilhører andre underfamilier.

Konklusion:

     Fundet af en så velbevaret ny art og ny underfamilie af svampemyg fra moleret er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi. Desuden repræsenterer fundet den potentielle holotype. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.


 Note Svampemyg i cementsten.

Danicafossils © 2015