Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Lygaeidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
271
Accessionsnummer:
DK 293
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Klitgården, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Stig Andersen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen 

Beskrivelse: 

     To små tykke blokke af cementsten (omrids: 4x4x4x4 cm), begge mærket "Kl 96" og "U1" og begge med aftryk af en næsten fuldstændig bevaret meget lille art af frøtæge (Hemiptera: Heteroptera: fam. Lygaeidae). Vingerne og antennerne er usædvanlig velbevarede. De hanlige genitalier ses også tydeligt. Længde af tægen: ca. 0,5 cm. Nærmere beskrevet i J.Rusts doktorafhandling (Lygaeidae gen. et sp. indet. 1, Fig. 74 og Taf. 19, figur b).     

Bedømmelse:  

     Denne karakteristiske lille frøtæge er første og eneste fund af sin art fra moleret. Eksemplaret danner grundlag for en grundig beskrivelse (incl. tegning af hele tægen) i Jes Rusts doktorafhandling. Er en potentiel holotype.

Konklusion:

     Det unikke fund af en usædvanlig velbevaret lille art af frøtæger fra moleret er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi. Desuden repræsenterer fundet en potentiel holotype for en ny art, der dog ikke er navngivet endnu. Også vigtigt belægsmateriale. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.


 Note Frøtæge i cementsten.

Danicafossils © 2015