Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Lygaeidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
270
Accessionsnummer:
DK 292
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen 

Beskrivelse: 

     En tyk plade af cementsten (omrids: 12x8x8 cm) samt en lidt tyndere modplade (8x8x8x4 cm), begge mærket "Kl 96" og "O68" og begge med aftryk af en næsten fuldstændig bevaret mellemstor art af frøtæge (Hemiptera: Heteroptera: fam. Lygaeidae). Vingerne, den ene antenne og flere ben ses tydeligt. De hanlige genitalier er også tydelige. Længde af tægen: ca. 1,0 cm. Nærmere beskrevet i J.Rusts doktorafhandling (Lygaeidae gen. et sp. indet. 2, Fig. 75 og Taf. 20, figur a).  

Bedømmelse:  

Der kendes ialt otte eksemplarer af denne karakteristiske mellemstore frøtæge, hvoraf nærværende fund er langt det bedst bevarede og derfor foreslås som danekræ. Eksemplaret danner grundlag for en grundig beskrivelse (incl. tegning af hele tægen) i Jes Rusts doktorafhandling. Er en potentiel holotype.

Konklusion:

     Fundet af en usædvanlig velbevaret ny art af frøtæger fra moleret er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi. Desuden repræsenterer fundet en potentiel holotype for arten, der dog ikke er navngivet endnu. Også vigtigt belægsmateriale. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.


 Note Frøtæge i cementsten.

Danicafossils © 2015