Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aulostomidae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
27
Accessionsnummer:
DK 33
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-)"skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Generelt:
Fundet er et fossil, der foreligger i både plade og modplade. Det er indkommet til Geologisk Museum via Lektor N. Bonde. Finderen er Hr. Henrik Madsen, som i 1991/92 har indsamlet fossilet vest for Stolleklint på Fur. Det er bevaret i lys "skifer" fra den basale del af moleret.

Status for fundet:
Det drejer sig om en ganske lille, fossil fisk. Skønt bevaret mest som aftryk i bjergarten viser fossilet overordentligt klare og velafgrænsede afstøbninger af de tynde knogler, som udgør det stærkt forlængede hoved med gælleregion karakteristisk for en syngnathiform (nålefisk). Hovedets og de som aftryk bevarede dele af kroppens skelet (inklusive aftryk af små piglignende skæl) viser, at der her er tale om en ny slægt og art blandt syngnathiformerne.
Fossilets meget fine bevarings tilstand og dets status som ny slægt og art berettiger, at stykket anbefales som Danekræ. Trods sin lille størrelse vil det også være velegnet som udstillingstykke.

 Note Nålefisk ("trompetfisk") i (Ler-)"skifer".

Danicafossils © 2015