Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Fulgoridae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
269
Accessionsnummer:
DK 291
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Stig Andersen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen 

Beskrivelse: 

     Et mindre afslag af cementsten (5x9,5x10 cm i omrids) samt modplade (en stor blok: 11x10x10x6 cm), begge mærket "Kl 96" og "F5" og begge med næsten fuldstændig bevaret cikade (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Fulgoromorpha: Dictyopharidae). Længde af cikaden: 1,3 cm. Cicaden er beskrevet i J. Rusts doktorafhandling (Dictyopharidae, gen. et sp. indet. Taf. 11, fig. c). Udover cikaden findes der et næsten fuldstændig bevaret hunligt eksemplar af snyltehveps (stor art af Hymenoptera: Ichneumonidae).         

Bedømmelse:  

     Dette eksemplar udgør den ene ud af tre arter af Dictyopharidae, som er meget sjældent fundet som fossiler. Af nærværende art kendes to eksemplarer, nemlig ovennævnte og en isoleret vinge. Fundet repræsenterer en ny cikadefamilie fra moleret, hvoraf en anden art også er blevet indstillet til at være danekræ (nr. 20). Fundet er meget velbevaret og bliver måske navngivet i den endelige publikation. Familien er i dag overvejende tropisk.      

Konklusion:  

     Fundet af denne usædvanlig velbevarede "Dictyopharide" fra moleret er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi, fordi fundet både repræsenterer en potentiel holotype (dog ikke navngivet endnu) og en nyopdaget cikadefamilie fra moleret. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 


 Note Fulgoroid cikade i cementsten.

Danicafossils © 2015