Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gryllidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
266
Accessionsnummer:
DK 288
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Stig Andersen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen 

Beskrivelse: 

     To cementstensblokke, pladen tyk og modpladen tyndere (begge ca. 10x9x5x2 cm i omrids), begge mærket "Fla 97" og "F22" og med aftryk af næsten fuldstændig bevaret hunligt eksemplar af fårekylling (Orthoptera: Gryllidae, incertae sedis nr. 5). Længde: 3,1 cm. Eksemplaret er nærmere beskrevet i J. Rusts afhandling (Ent. scand. 30, figur 10).    

Bedømmelse:  

     Bevaringstilstanden af hele fårekyllingen er usædvanlig god; specielt er vigtige partier af benene bevaret og hele bagkroppen yderst velbevaret, sidstnævnte med tydelig proventriculus. Der kendes kun ganske få andre fund af fårekyllinger fra moleret, sikkert som følge af deres ringe flyvefærdigheder, men endnu et eksemplar af incertae sedis nr, 5 er indstillet til at blive danekræ. Ialt fem af fundene, hvoraf de fire er blevet erkendte som værende selvstændige arter, men ikke navngivet af J. Rust (såkaldte incertae sedis), foreslåes her som danekræ.   

Konklusion:    

     Fundet af en fårekylling med tydelig ventriculus, ovipositor  og æg er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi. Fundet er desuden vigtigt belægsmateriale. Det bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.


 Note Fårekylling i cementsten.

Danicafossils © 2015