Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gryllidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
265
Accessionsnummer:
DK 287
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Stig Andersen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen 

Beskrivelse: 

     To cementstensblokke, pladen tyk (2x5x5x6 cm i omrids) og modpladen tyndere og lidt mindre, begge mærket "Kl 16/7 94" og "D3" og begge med aftryk af næsten fuldstændig bevaret hunligt eksemplar af fårekylling (Orthoptera: Gryllidae, incertae sedis nr. 5). Længde: 2,8 cm. Nærmere beskrevet i J. Rusts afhandling (Ent. scand. 30, figur 7-8).  

Bedømmelse:  

     Bevaringstilstanden af hele fårekyllingen er usædvanlig god; specielt er bagkroppen velbevaret med tydelige æg og proventriculus.   Der kendes kun ganske få andre fund af fårekyllinger fra moleret, sikkert som følge af deres ringe flyvefærdigheder, men endnu et eksemplar af incertae sedis nr. 5 er indstillet til at blive danekræ. Ialt fem af fundene, hvoraf de fire er blevet erkendte som værende selvstændige arter, men endnu ikke navngivet af J. Rust (såkaldte incertae sedis), foreslåes her som danekræ.    

Konklusion:    

     Fundet af endnu en ny art af fårekyllinger i en næsten fuldstædig bevaringstilstand er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi. Fundet er desuden vigtigt belægsmateriale.  Det bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 


 Note Fårekylling med ? æg i cementsten.

Danicafossils © 2015