Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Heleomyzidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
262
Accessionsnummer:
DK 286 (1)
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Gullerup, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Bladbille, sumpflue og snyltehveps.
Dette fund er blevet danekræ, fordi det omfatter tre usædvanligt velbevarede insekter: en bladbille, en sumpflue og en snyltehveps (hun med læggebrod, samme art som DK 87). Her omtales kun billen, der er blevet henført til bladbillerne på grund af forvingernes form og de brede og flade fodled. Baseret på et fund af en bagvinge fra et andet eksemplar har man kunnet fastslå en påfaldende lighed med slægten Calomela, der i dag kun forekommer i varme områder i den australske region. Det er den almindeligste billeart i moler, mens den ikke er fundet i Stolleklint Ler. Kropslængden er 7 mm. Både voksne og larver af nutidens Calomela arter lever af akacieblade.

 Note "Sumpflue" i cementsten.

Danicafossils © 2015