Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Linuparus sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
260
Accessionsnummer:
DK 284
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ivan Nielsen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Holtug Kalk- og Kridtbrud (Stevns Klint)
Stratigrafi:
Skrivekridtet
Periode:
Sen Kridt [Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 

Fundet udgøres af to skrivekridtblokke plade og modplade med et næsten komplet bevaret langhalet krebsdyr. De synlige dele omfatter en komplet, udstrakt bagkrop (halevifte), rygskjold, antenneplader samt ganglemmer. Fundet er gjort i løsfund i nedfaldende blokke i Holtug Kalkværk, Stevns Klint.

På grundlag af valuarudtalelse om stykket har den Naturhistoriske Referencegruppe under Statens Museumsnævn valgt at indstille fundet som Danekræ.

Statens Museumsnævn har besluttet at følge den Naturhistoriske Referencegruppes indstilling. Det blev endvidere besluttet, at stykket blev placeret på Geologisk Museum, København.

Uddrag af Danekræ-bogen af Sten Lennart Jakobsen
Krebsdyr er meget sjældne i skrivekridtet. Dette 14 cm lange fossil af et langhalet krebsdyr i en kridtblok viser et næsten komplet aftryk af dyrets bagkrop med haleviften, rygskjoldet, antennepladerne og enkelte af forkroppens ganglemmer bevaret. Det karakteristiske fladtrykte, rektangulære rygskjold med de store antenneplader, den V-formede nakkefure og bagtil tre fremtrædende længdekamme viser, at dyret repræsenterer slægten Linuparus, der tilhører languster-familien (Palinuridae). Denne er karakteriseret ved at have lange kraftige antenner i stedet for klosakse. Familien omfatter otte nulevende slægter, hvoraf de tre, herunder Linuparus, også forekommer fossilt. I Danmark er der fundet få skjold-dele i Københavnskalken fra Sen Danien og et enkelt halestykke fra koralkalken i Fakse Kalkbrud. Et eksemplar er desuden fundet i det bornholmske Bavnodde Grønsand, der som skrivekridtet stammer fra Sen Kridt, men er noget ældre end skrivekridtet i klinterne på Stevns og Møn.

Linuparus havde stor geografisk udbredelse fra midt i Kridttiden til Tidlig Tertiær. I dag er slægten begrænset til østasiatiske havområder og til farvandet øst for det sydlige Afrika.


 Note Krebsdyr af slægten Linuparus i skrivekridt.

Danicafossils © 2015