Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Chelonia? orden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
256
Accessionsnummer:
DK 277 (1)
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Gullerup Strand, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Store flade knoglerester og en hvirvel, samt en fugleknogle og mange fiskehvirvler af en vis størrelse i cementsten med aske i.
Lokalitet: Gullerup stranden (kode:GU 96) på Nordmors.
Aflejring: Cementsten, kalksten i moleret med et + cm tykt askelag i.
Niveau: Muligvis +101 - +102 eller måske "kiksekagen" +25 - ca. +30, i al fald den "positive" askeserie, Silstrup Member af Fur Formation.

Bevaring: en stærkt slidt og rullet strandblok, fra klinten eller måske oprindelig fra den nu helt overgroede molergrav, knogler alle eroderet i overfladen.

Mest interessant er det store flade fragment af en krybdyrknogle, 9-10 cm blotlagt i snitflade, ½-1 cm tyk og med et stort hvirvelcentrum ved siden af (længde og højde ca. 2 cm) med kraftig konkavitet kun i den ene ende. Disse knogler er stærkt "spongiøse".
Der er en lang, tynd og hul fugleknogle, vel et tibiotarsus (underben), hvoraf øvre del kan præpareres fri.
Desuden en mængde halv-store benfiskehvirvler i forskellige snit f. eks. 8 x 8 mm stor. Det mærkelige, uregelmæssige askelag må skyldes sammenskylning i læ af nogle at de store knogler.

Bestemmelse:
De store knogler er krybdvr, sandsynligvis skildpadde. Fuglen er ikke bestembar (måske efter præparation), og af fiskene kan eventuelt nogle bestemmes, hvis de syrepræpareres fri. Der er også nogle få andre snittede knogler med stærkt, furet/ornamenteret overflade i blokkens modsatte flade.

Betydning:
Et lærerigt "faunaselskab"/sammenskyl af fisk, krybdvr og fugle.

Vurdering:
På grund af de relativt sjældne knogler som fugle og ganske store krybdyrstumper, så vil blokken være yderst interessant efter præparation (nok helst med syre), eventuelt også et flot udstillingsstvkke, så jeg anbefaler den som danekræ.

 Note Knoglerester af krybdyr (? skildpadde) i cementsten.

Danicafossils © 2015