Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Elephantidae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
252
Accessionsnummer:
DK 271
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bjarne Overgaard
Bestemt af:
Kim Aaris-Sørensen
Lokalitet:
Røde Kro
Stratigrafi:
Periode:
Kvartær
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Kim Aaris-Sørensen 
Vurdering af fossil elefanttand:

Beskrivelse:
Det drejer sig om en M3dex. - dvs tredje og sidste molar fra højre underkæbegren af en elefant. Tanden består af 11 lameller, hvoraf de 7 er i slid. Tanden er generelt temmelig slidt (såvel forfra som ovenfra) og har tilhørt et gammelt individ >45 år. Største længde = 189 mm; største højde af selve kronen= 80 mm; største bredde af tyggefladen = 79 mm. Tanden er generelt velbevaret og sammenhængende, dog er samtlige rødder borteroderet, ligesom der er en del afskalninger og afslag i den ydre cementkappe.
Knoglen er visse steder limet og overfladen er formodentlig enten penslet med et eller andet eller har været genstand for en afstøbning? Emaljetykkelse, lamellarfrekvens og emaljeforløbet og hermed formen af de enkelte lamellers occlusalflader peger på Elephas namadicus (E. antiquus /Palaeoloxodon antiquus), Skovelefanten, hørende til Sen Pleistocæne aflejringer (herhjemme Eem).
Den relative stærke nedslidning af tanden gør imidlertid identifikationen vanskelig, og det kan således ikke helt udelukkes, at vi står over for en primitiv cronospecies indenfor Mammuthus benævnt M.throgontherii/M.armeniacus, Steppemammutten tilhørende Mellem Pleistocæne aflejringer (her formodentlig Saale).

Vurdering: Skovelefanten er herhjemme kun kendt fra 5 fund og steppemammutten er endnu aldrig erkendt. Den foreliggende tand er såIedes under alle omstændigheder af stor videnskabelig værdi og bør derfor sikres som danekræ. En endelig identifikation vil sandsynligvis være mulig den dag en større sample foreligger fra vores område, hvorved de enkelte "diag­ nostiske" karakteres variationsbredde kan fastlægges i sammenligning med tilsvarende samples indsamlet i Tyskland og England.


 Note Tand af skovelefant i morænedannelse.

Danicafossils © 2015