Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Odontoceti underorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
251
Accessionsnummer:
DK 270
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Reidun Plaetner
Bestemt af:
Ella Hoch
Lokalitet:
Mørkholt, Vejle fjord
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Sediment:
Brejning Ler?

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Øreknogle fra tandhval.
Øreknoglen fra Vejle Fjord stammer fra aflejringer, der både i alder og sammensætning svarer til de sent oligocæne aflejringer i Salling. Trommebenet, som hos pattedyrene støtter trommehinden, er hos hvalerne formet som en "bulla" (latin for opsvulmet legeme, knop) - en aflang skål, nærmest af form som en trekvart opskåret rugby-bold. Bulla består af hårdt, kompakt benvæv, der kun er løst fæstnet til resten af hjernekassen og derfor kan bevæge sig uafhængigt, når den modtager lydbølger gennem underkæben, som ender lige foran den. Bulla kan således være med til at retningsbestemme lyden, når tandhvalerne modtager ekkoet af de skarpe lyde, som de sender ud mod omgivelserne. DK 270 har kun den nedre kompakte del af bulla bevaret, mens den tyndere overside er knækket af langs yderkanten. Den meget tykke, indre kant har et markant indsnit med furer i, og undersiden har en ret dyb og bred, blød fure, som når rundt om bagsiden.

Ifølge palæontologen Ella Hoch, der vurderede DK 270 som danekræ, ligner fossilet en bulla fra den gruppe af delfiner, der kaldes eurhinodelphider (se også DK 28), som netop har et sådant indsnit i den tykke kant.

Da J.P.J. Ravn i 1920-erne på Geologisk Museum beskrev kæber og tænder af squalodonter fra Branden Ler, afbildede han bl.a. en bulla fundet i Branden Lergrav nordligst i Salling. Den ligner meget DK 270, men har ikke det samme indsnit, og samtidigt er furen på undersiden også svagere. I øvrigt har vi i museets samlinger fundet endnu en bulla af helt samme type som Ravns, ligeledes fra Branden, og desuden én fra øvre oligocænt glimmerler af samme alder fra den store nu nedlagte teglværksgrav i Fårup nord for Randers. Små, primitive tandhvaler synes således at have været almindelige tæt på vore kyster i det sene Oligocæn, squalodonter i Branden Leret og delfinlignende hvaler i det yngre Brejning Ler.

 Note Øreknogle fra tandhval i formodet Brejning Ler

Danicafossils © 2015