Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Alcyonaria underklasse

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
250
Accessionsnummer:
DK 269 (2)
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henning Rasmussen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Faxe Kalkbrud
Stratigrafi:
Periode:
Paleocæn [Mellem Danien]
Type:
Sediment:
[Mikrit-kalkfacies] kalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Sidste år i oktober fik Geologisk Museum melding om, at man under gravearbejdet i den sydlige ende afkalkbruddet var stødt på en speciel kalkfacies med en usædvanlig stor koncentration af Østers og oktokoraller med vekslende indslag af andre invertebrate makrofossiler: brachiopoder, bryozoer, echinodermrester m.m.. En medarbejder blev sendt til Fakse (d. 27.10. 1999) for sammen med finderen at besigtige forekomsten og hjemtage de bedste kalkprøver af det opgravede materiale.

Det foreliggende materiale omfatter således 5 stykker i vekslende størrelse (det største måler: 800 x 700 x 350 mm, det mindste - et lille håndstykke ca. 100 x 100 mm) af konsolideret mikritisk kalk (skrivekridt-lign.) alle indeholdende store mængder af ovennævnte fossiler. Isoleret betragtet er de enkelte fossiler i prøvematerialet velkendte fra Fakse, men hvad der gør dette fund interessant er:
  1. usædvanlig kalktype, der ikke tidligere er antruffet i bruddet
  2. bemærkelsesværdig stor koncentration at østers og oktokoraller
  3. en videnskabelig undersøgelse af mikrofossilindholdet vil muligvis afsløre en Nedre Danien alder på grund af den dybe udgravning; kote -5
En sandblæsningspræparation af det lille håndstykke (se foto), som er blevet udført på Geologisk Museums konserveringsværksted, demonstrerer tydeligt, at en gennemgribende præparation af eksempelvis det største fund, ville kunne blive et særdeles attraktivt udstilljngsstykke. Med baggrund i ovennævnte betragtninger samt det forhold, at den opmærksomme finder hurtigt gav museet besked om forekomsten inden den var helt bortgravet, bør tælle med i bedømmelsen af om, hvorvidt fundet skal erklæres for danekræ. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at Geologisk Museum på passende måde honorerer den snarrådige indsats fra samlerens side.

 Note Oktokoraller i blokke af [mikrit-kalkfacies] kalk.

Danicafossils © 2015