Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
240
Accessionsnummer:
DK 260
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mogens R. Madsen
Bestemt af:
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Anette V Kristoffersen, Ph. D. 
To brystben i plastisk ler.

OE0169
Fossilet er delvist præpareret af finder så venstre del af brystplade og kam er blotlagt. Før præparation lå brystbenet i et aflangt, ægformet nodul på ca. 4,5 cm x 3 cm, hvor formen af nodulet har betinget fossilets ydre form. Det meste af kammens ydre kant er bevaret og viser, at kammen er dyb og buet. En del af brystpladens venstre sides, laterale kant er bevaret og viser at brystbenet har været meget smalt og at ribbenfæsterne har siddet forholdsvist langt bagud. En anelse af kammens top er slidt af, men som for stykke OA1143 er der flere karakteristiske detaljer, som tyder på slægtskab med nutidens vandhøns (orden Ralliformes) og vadefugle (orden Charadriiformes).

OA1143
Fossilet er delvist frempræpareret af finder så venstre del af brystplade og kam er blotlagt. Før præparation lå brystbenet i et aflangt, ægformet nodul på ca. 4,5 cm x 3 cm, hvor formen af nodulet har betinget fossilets ydre form. Hullet som ses i kammens anteriore konkavitet er fremkommet ved præparation. Kammens yderkant er ikke komplet bevaret, men øverst på kammen ses karakteristiske detaljer. Venstre brystplades kant af er ligeledes ikke komplet, men brystpladen har haft en dyb indskæring (mere end halvdelen af knoglens totale længde) nederst, hvoraf den inderste kant er intakt. Denne kants indsnævring mod kammen tyder på, at brystbenets længde som bevaret er tæt på den oprindelige længde. De morfologiske detaljer og proportioner viser stor lighed med nutidens vadefugle (orden Charadriiformes) og vandhøns (orden Ralliformes).

Konklusion: De to brystben er af særlig videnskabelig interesse, idet fuglefossiler fra Lillebæltler Formationen stadig er yderst sjældne. Der er på nuværende tidspunkt ingen af den type knogler (brystben) fra Lillebæltler Formationen i Geologisk Museums samling. At de begge bliver erklæret danekræ er vigtigt, da det giver mulighed for sammenlignende studier af tilsvarende knogler fra samme aflejring. Knoglernes form viser at de to brystben klart repræsenterer forskellige taxa.

 Note To brystben af fugle i konkretion fra Lillebælt Ler.

Danicafossils © 2015