Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Lithornithiformes orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
239
Accessionsnummer:
DK 259
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jan Lindholm Petersen
Bestemt af:
Anette V Kristoffersen, Ph. D.
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
øvre N. Eocæn - nedre M. Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Anette V Kristoffersen, Ph. D. 
Proximale del af overarms knogle.

Fossilet består af den proximale ledende af højre overarmsknogle. Knoglen er frempræpareret af finderen og fremstår tredimentionelt.
Selvom stykket kun er et fragment af en enkelt knogle er der på det bevarede stykke et antal karakterer som gør det muligt at bestemme hvilken slags fugl fossilet repræsenterer.

Knoglestykkets form og proportioner viser en funktionel lighed med nogle der har forholdsvis langsomme vingeslag og som indimellem svæver. En stor pneumatisk åbning viser at luftsække har udfyldt knoglen. Vingens knogler har derfor været ekstrem lette og er yderligere indikation på, at fuglen har været en velegnet flyver. Hos mange fugle ligger den pneumatiske åbning i en forholdsvis dyb hulning, men hos denne fugl er hulningen meget lidt udpræget.

Knoglens særprægede karakterer gør det muligt taxonomisk at bestemme knoglen som tilhørende en uddød gruppe af fugle, orden Lithornithiformes (Flyvende slægtninge til nutidens strudsfugle), der er kendt fra Paleocæn og Eocæn i Nordamerika, England (London Clay) og Danmark (moleret).

Konklusion:
Eftersom dette er den første registrering fra plastisk ler, af fugle (tilhørende orden Lithornithiformes, mener jeg at stykket videnskabeligt er yderst værdifuldt. Det giver nye informationer om denne fuglegruppes geografiske såvel som tidsmæssige udbredelse i Palaeogen. Det er derfor min vurdering at stykket bestemt bør erklæres danekræ.


 Note Overarmsknogle af fugl i konkretion i Lillebælt Ler.

Danicafossils © 2015