Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Holosteus sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
236
Accessionsnummer:
DK 256
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Andreas Kitzing
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Molergravene ved Sundby, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
"Holosteus".
DK 16 er en tynd benfisk på 60 cm’s længde. Den er nært beslægtet med Holosteus, der kendes fra de eocæne lag ved Monte Bolca i Italien samt fra oligocæne lag i Kaukasus. Det er et meget velbevaret eksemplar med intakt snude, finner og hale i to adskilte cementstensboller, således at der højst mangler et par af hvirvlerne mellem de to boller. Fragmenter af "Holosteus" er almindelige i moleret, ofte er det kæber med tynde, spidse tænder, eller det er karakteristiske lange hvirvler med smalle, tætsiddende vandrette lameller på siden. Mere komplette eksemplarer er derimod meget sjældne. DK 256 viser forreste halvdel af en større fisk på omkring 1 m. Et mindre og helt eksemplar, ca. 40 cm langt, er fundet af Bent Søe Mikkelsen og udstillet på Molermuseet. Begge er bevaret som aftryk i moler.

"Holosteus" tilhører en gruppe af rovfisk, lakstobis-familien, som i dag lever på vanddybder fra flere hundrede meter og ned til et par kilometer, men dog om natten kan gå op til ca. 100 meter efter føde. Nogle vides fra dybhavsdykninger at stå lodret i vandet med hovedet nedad. Kun få af de nutidige familier i den større lakstobisgruppe (aulopiformerne) er genkendt som tertiære fossiler, herunder molerets "Holosteus", der er de ældste fund af en nulevende familie. I Sen Kridt var nogle uddøde familier af aulopiformer meget almindelige i form af lange, slanke til meget tynde fisk med et drabeligt gebis af spidse tænder. Det gælder fx. echodontiderne, som kunne blive over 1 m lange. Deres store hugtænder fra ganen er nok de almindeligste fiskefossiler i det danske skrivekridt.

 Note Fisk ("Holosteus") i moler.

Danicafossils © 2015