Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Crustacea subphylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
227
Accessionsnummer:
DK 244
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Alice Rasmussen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Fiskeleret
Periode:
Paleocæn
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Langhalede, hummerlignende krebsdyr som det foreliggende fund har ofte et hudpanser med meget organisk materiale (kitin), som let nedbrydes. Når det er bevaret i dette tilfælde, må det skyldes, at det organiske materiale i dette tilfælde er blevet imprægneret med ekstra kalk. Stykket demonstrerer tydeligt vigtigheden af at indsamle både plade og modplade (stykket med aftrykket), når man har fundet et fossil.

På den ene plade er skjoldet og bagkroppen med dens halevifte bevaret. De to dele ligger adskilt på en måde, der antyder et hudskifte. Desuden se et par ganglemmer. På den anden plade med aftrykket ses krebsdyrets klosaks, der med den meget lange pandetorn gør det muligt at bestemme krebsdyret til slægten Oncopareia. Sandsynligvis en ny art inden for denne slægt, hvorfor den er blevet erklæret danekræ.


 Reference(-r) og litteraturhenvisning(-er) 2008: Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler: s. 53

 Note Tidligste Danien

Danicafossils © 2015