Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
222
Accessionsnummer:
DK 239
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Louise Lemming Mikkelsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Skeletdele af hønsefugl
Hønsefugle er særligt interessante ved at høre til blandt de mest primitive nulevende neognather (med "moderne gane"), dvs. alle nutidsfugle undtagen palæognatherne, dvs. strudsefugle og tinamuer. Hønsefugle, Galliformes, samt de nærmeste slægtninge andefuglene, Anseriformes (tilsammen kaldet Galloanserae), er den første fraspaltede gruppe. Det må være sket i Sen Kridt, og måske er hønse- og andefugle endda adskilt allerede sidst i Kridttiden, hvis det antarktiske Kridt-fossil Vegavis faktisk kan vises at være en andefugl.

De mest primitive nutidige hønsefugles biologi er også interessant, for disse tallegallahøns (megapodider, 20 arter af hønse- til kalkunstore fugle fra Indonesien via Australien til Polynesien) er de eneste fugle, som har redebygning, der minder om krokodillernes – fuglenes nærmeste nulevende slægtninge. Megapodider laver 2-15 m høje redebunker af opskrabede plantedele, jord og sand. Ofte lægger flere hunner deres æg i samme høj og graver et hul til hvert æg. Gæringsvarme fra de rådnende planter udruger de store æg. De to andre familier af nutidige hønsefugle er hokkoer (Cracidae, 40 arter i Syd- og Mellemamerika) og - som de mest avancerede - fasanfugle (Phasianidae, 200 arter, inkl. tamhøns, i hele verden undtagen Australien). Der kendes tre uddøde "familier" af hønsefugle i Eocæn. De to aftryk i moler af bagben og fødder med bløddele bevaret under tæerne, DK 239 og 251, minder om lemmerne hos to af disse familier. De har som mange hønsefugle kort bagtå og forbenede sener under mellemfødderne.

 Note Fuglefod, fjer m.v. i moler.

Danicafossils © 2015