Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Eocoelopoma? sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
220
Accessionsnummer:
DK 237
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bo Mannerup Pedersen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Røgle Klint nord for Middelfart
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Mellem Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Kranium af makrelfisk

Fossilet udgør den forreste del af endokraniet med dækknogler og dele af kæbeskelettet (præmaxillare, maxillare, dentale og artikulare) fra begge sider. Rester af enkelte andre dækknogler ses. Præmaxillare og dentale bærer kraftige tænder, som alle er konisk tilspidsede og kurver let indad. Der ses tand-alveoler med spidser af tænder, der har været under dannelse. Forreste del af præmaxillare og maxillare er udformet med kraftige processer, hvoraf den på præmaxillare har et karakteristisk v-formet indsnit. Trods fossilets fladtrykning er endokraniets forreste afsnit meget lidt deformeret, og inden for kæbeknoglerne er ventrale dele af gælleskelettet bevaret.

Ud fra synlige skeletkarakterer kan fossilet preliminært bestemmes som en art af slægten Eocoelopoma (måske E. gigas; cf. Casier 1966, Pl. 45) kendt fra bl. a. London Clay, der er ca. samtidigt med det plastiske ler fra Røgle Klint. Kun direkte sammenligning med London Clay materiale vil kunne vise om denne preliminære bestemmelse holder. Der kan muligvis være tale om en art af slægten Wetherellus (nært beslægtet med Eocoelopoma) fra de samme engelske aflejringer (cf. Casier 1966). Begge slægter henregnes til Scombroiderne (Makrelgruppen).

Valuering:
Fossilet udgør kun en del af kraniet. Trods dette mener jeg, at fundets bevaring er så specielt god (især m.h.t. endokranie-delen), at det bør opnå status som Danekræ.

 Note Kranium af makrelfisk, sandsynligvis af slægten Eocoelopoma, i konkretion, formodentligt fra plastisk ler.

Danicafossils © 2015