Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Acanthopterygii overorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
22
Accessionsnummer:
DK 27
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
John Knud Jensen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Mellem Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Generelt:
Det drejer sig om et fossilt fiskekranium bevaret i en konkretion (fosforit?), fundet af hr. John Knud Jensen. Fundet er gjort i foråret 1991. Det lå løst på Lillebæltskysten af Trelde Næs, men hidrører med al sandsynlighed fra det M. Eocæne Lillebæltsler, der indeholder tilsvarende konkretioner. Fundet er via Lektor N. Bonde indgået til Geologisk Museum.

Status for fundet:
Kraniet er inkomplet på grund af stærkt slid fra rulning på stranden. Især er det gået ud over snuderegionen og kranietaget, men hjernekassen med nakkeled og første hvirvel er bevaret så godt, at dens høje, ret smalle form kan fastslås. Også gællelågsregionen kan ses at være ret høj med bl.a. gællelåg og forgællelåg bevaret med fintstribede overflader, medens kanterne er inkomplette. Bageste del af underkæben og overkæbens ledben er bevaret, ligesom dele af ganens knogler kan udpræpareres.

Det forholdsvis smalle og høje kranium indikerer, at det repræsenterer en avanceret benfisk - en pigfinnefisk eller måske en glansfiskeslægtning.

Der er iflg. N. Bonde en del lighed med Whitephippus, som kendes fra det, geologisk set lidt ældre London Ler, og som er en glansf'iskeslægtning, men fejlbeskrevet ephippid - spadefisk.

Fiakekranier er sjældne fund fra vort "plastiske ler" og er generelt meget fragmentariske bortset fra et par store makrel-/tun-fisk og en ål; sidstnævnte er den almindeligste og kendes også fra Fehmarns "plastiske ler". Fiskefaunaen er således dårligt kendt, og det nye fund er også derfor af betydelig videnskabelig værdi. Det repræsenterer det eneste kendte, bestembare kranium for sin art og er således et unikum.

Jeg anbefaler, at stykket udpeges som Danekræ.

 Note Kranium af pigfinnet fisk beslægtet med nutidens glansfisk i konkretion fra "Plastisk Ler".

Danicafossils © 2015