Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Coraciiformes? orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
214
Accessionsnummer:
DK 231
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mogens R. Madsen
Bestemt af:
Ella Hoch
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ella Hoch 
Fire små fuglekranier delvis bevaret i konkretionært materiale fra plastisk ler på Trelde Næs, nord for Kirstinebjerg Skov, Østjylland. (DK 228  DK 229  DK 230  DK 231)

Lillebælt Ler Formationen, øvre Nedre Eocæn - nedre Mellem Eocæn, omkring 50 millioner år.


DK 231
Et formodentlig næsten komplet kranium er bevaret i en "rummelig", groft set trekantet konkretion, som også indeholder knoglefragmenter, der synes at have anden oprindelse. Max. længde af konkretionen, der måles parallelt med kraniets længdeakse, men muligvis overskrider kraniets oprindelige længde, er 4,56 cm. Eksponeret ved erosion og præparation er den beskadigede højre side af hjernekassen (NB beskadiget ved erosion, ikke præparation) og bagrand af orbita, og der er åbent fra højre side til pandehulen. Knoglematerialet er i god bevaringsstand.

Næbbet er bevaret, og næseåbningerne ses tydeligt. Kraniets proportioner og få andre træk antyder slægtskab med nutidens skrigefugle, herunder bl.a. isfugl, todi, biæder og ellekrage.


Skeletmaterialet i alle fire stykker, hvor det kan ses, er af en sådan kvalitet, at præparation vil være mulig. En eventuel syrepræparation ville kunne blotlægge kraniernes undersider en détaille. Her er et stort taxonomisk potentiale. At hjernekassen i flere tilfælde er beskadiget, er relativt ligegyldigt, eftersom den sjældent har væsentlig diagnostisk værdi.

De fire stykker danner en meget værdifuld samling, hvis både videnskabelige og udstillingsmæssige værdi er højere end værdien af 4 x enkeltstykkerne. I danekræ-evalueringen af fossiler tages sjældent hensyn til den palæontologiske forskning trods dens anerkendte overordentlige vigtighed. Den her præsenterede mulighed for sammenligning må under ingen omstændigheder sættes over styr ved et slavagtigt regelrytteri, der ville føre til separat evaluering af de fire stykker og eventuel forkastelse af nogle af dem. Tværtimod bør man kraftigt opfordre finderen til at indsende flere lignende stykker, der hver for sig kan repræsentere en ny art. Det er hævet over enhver tvivl, at artsmængden af fugle omkring det danske område i Eocæn langt overgik nutidens.

 Note Kranium af fugl i Lillebælt Ler.

Danicafossils © 2015